Efektywna inwentaryzacja materiałów sypkich z użyciem dronów